Home » 2021 » mai

Arhive lunare: mai 2021

ADMITEREA în învăţământul liceal, profesional de stat, învățământul dual

ADMITEREA

în învăţământul liceal, profesional de stat, învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023

Tirgul liceelor

278805898_364053565771049_5393746648609260053_n-ADMITEREA în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023

 ORDIN 5150/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023

Cuprinde: 
 • Anexa 1 – Calendarul admiterii în învăţământul liceal  pentru anul şcolar 2022-2023
 • Anexa 2
  • Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023
  • Calculul mediei finalede admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocational, profilurile artistic, sportive, teologic și militar pentru anul școlar 2022-2023
 • Anexa 3Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale
 • Anexa 4 Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv
 • Anexa 5 - Declarație prin care se solicită ca la stabilirea mediei la evaluarea națiuonală să nu se ia în calcul nota la proba de limbă și literatură maternă

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 aprobată prin OMECTS nr. 4.802/2010 valabilă pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023 aici

- ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023

OME nr. 5142 din 30 august 2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023 aici

Cuprinde: 

 • Anexa 1 – Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023
 • Anexa 2 – Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016 – aici
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual, aprobată prin OMEN nr. 3556/2017 – aici

EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A

 ORDIN SI CALENDAR