Home » ADMITERE 2020 LICEU » PROFIL TEOLOGIC

PROFIL TEOLOGIC

In perioada 6-18 MAI 2020  vor avea loc probele de aptitudini pentru muzică şi religie pentru elevii care vor să urmeze Seminarul Teologic, secţia Pastorală

CALENDARUL ADMITERII LA LICEU, LA SECȚIA PASTORALĂ conform OMEN 5532/11.12.2019 

- PROBELE DE APTITUDINI -

6 – 7 MAI 2020 ELIBERAREA ANEXELOR FISELOR DE INSCRIERE (DE CATRE SCOALA GIMNAZIALA DE PROVENIENTA) PENTRU ELEVII SAU ABSOLVENTII CARE DORESC SA PARTICIPE LA PROBELE DE APTITUDINI
11 – 12 MAI 2020 INSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI; 
13-14 MAI 2020 DESFASURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

 • Miercuri, 13 mai, ORA 8 – Vizita medicală;

                               ORA 10 – Proba Muzicală;

 • Joi, 14 mai, ORA 9 – Proba scrisă la Religie.

  NOTĂ: SUBIECTELE LA MUZICĂ ȘI RELIGIE SUNT EXPUSE PE SITE

18 MAI 2020 AFISAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINI ȘI DEPUNEREA CONTESTATIILOR LA PROBELE DE APTITUDINI, ACOLO UNDE METODOLOGIA PERMITE ACEST LUCRU
22 MAI 2020 AFISAREA REZULTATELOR FINALE,  IN URMA CONTESTATIILOR LA PROBELE DE APTITUDINI

 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE
PROBELE DE APTITUDINI PENTRU PROFILUL TEOLOGIC,    SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA SUNT:

PROBA  ORALA:
a). Verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea unei cantari bisericesti, intonarea unui cântec patriotic

Ex:

 • Sfinte Dumnezeule
 • Cu noi este Dumnezeu
 • Doamne al puterilor
 • Troparul Învierii – Hristos a înviat
 • Tatăl nostru
 • Fie numele Domnului binecuvântat
 • Troparul Rusaliilor – Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru
 • Deșteaptă-te române
 • Limba noastră – Al. Cristea
 • Țara Mea – D. G. Chiriac
 • Imnul eroilor – I. Brătianu
 • Pui de lei – I. Brătianu

b). Verificarea dictiei prin rostirea unei rugaciuni;

Ex:

 • Împarate ceresc
 • Preasfântă Treime
 • Tatăl nostru
 • Cuvine-se cu adevărat
 • Aparatoare Doamnă

 

Notă: Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica notiunile teoretice.

 

PROBA  SCRISĂ:

– Lucrare scrisa cu durata de 2 ore, la disciplina Religie, din programele claselor a VII-a si a VIII-a.

CONTINUTURILE PENTRU PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR RELIGIOASE SUNT:

          DIN MANUALUL DE RELIGIE  – CLASA A VII-A

          Subiectul I: Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie.

 

 

ADMITERE STOR P2 2017-page-001

 

ADMITERE STOR P3 2017-page-001

 

 

         Subiectul II: Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din nastere.

ADMITERE STOR P4 2017-page-001

 

 

Subiectul III:  Sfanta Liturghie – intalnirea cu Hristos.

ADMITERE STOR P6 2017-page-001

 

 DIN MANUALUL DE RELIGIE – CLASA A VIII-A

Subiectul IV: Pilda semanatorului – primire si implinire a cuvantului lui Dumnezeu.

ADMITERE STOR P7 2017-page-001

 

 Subiectul V:  Rabdare si incredere in Dumnezeu – Dreptul Iov.

ADMITERE STOR P8 2017-page-001

 ADMITERE STOR P9 2017-page-001

NOTE:
1. Proba orala este apreciata cu calificativul admis sau respins. Candidatii de la specializarea teologie ortodoxa, care la proba orala obtin calificativul respins, nu mai sustin proba scrisa si sunt declarati respinsi la probele de aptitudini. Probele scrise si cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere la fiecare proba este 6.00.
2. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxa, este nota obtinuta la proba scrisa.
3. Media finala de admitere se calculeaza astfel:

Metodologie_de_organizare_si_desfasurare_a_admiterii_20112_pagenumber.003

 

La Seminariile Teologice Ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor V-VII minimum 7.00 şi media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00

Dosarul de inscriere va cuprinde:

 • Fisa de inscriere in original si anexa la fisa de inscriere pentru invatamantul liceal de la unitatea scolara unde elevul termina clasa a VIII-a;
 • Foaie matricola clasele V-VIII;
 • Certificat de nastere – copie xerox;
 • Carte Identitate – copie xerox;
 • Certificat botez (ortodox) – copie xerox sau original;
 • Carte Identitate părinți/ tutori legali – copie xerox;
 • Fisa medicala de la medicul de familie sau unitatea scolara unde elevul termina clasa a VIII-a – copie xerox;
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie cu mentiunea ca „nu este in evidenta cu boli cronice”, „este/nu este in evidenta noastra cu epilepsie sau boli psihice”;
 • Recomandarea preotului paroh si a consiliului parohial
 • Binecuvantarea chiriarhului (cererea se completeaza la depunerea dosarului de inscriere);
 • Dosar mapă

     Notă:

Pana la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de inscriere o adeverinta in care sa fie mentionate: mediile generale la invatatura si media la purtare din clasele V-VII si semestrul I din clasa a VIII-a.

          Vizita medicala este obligatorie si eliminatorie