Home » ADMITERE 2019 LICEU » PROFIL TEOLOGIC

PROFIL TEOLOGIC

In perioada 24-31 IULIE 2019 VA AVEA  LOC A DOUA SESIUNE DE ADMITERE LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX DIN ALBA IULIA.

SUNT 10 LOCURI LIBERE RĂMASE DUPĂ PRIMA SESIUNE DIN LUNA MAI 2019

CALENDARUL ADMITERII LA LICEU, SESIUNEA A II-A, LA SECȚIA PASTORALĂ conform OMEN 4829/30.082018

- PROBELE DE APTITUDINI -

ELIBERAREA ANEXELOR FISELOR DE INSCRIERE (DE CATRE SCOALA GIMNAZIALA DE PROVENIENTA) PENTRU ELEVII SAU ABSOLVENTII CARE DORESC SA PARTICIPE LA PROBELE DE APTITUDINI
24 – 25 IULIE 2019 INSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI; 
29 IULIE 2019 DESFASURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

 • Luni, 29 iulie, ORA 8 -Proba Muzicală;

 • Luni, 29 iulie, ORA 9 – Proba scrisă la Religie.

  NOTĂ: SUBIECTELE LA MUZICĂ ȘI RELIGIE SUNT CELE DIN PRIMA SESIUNE, EXPUSE PE SITE

30 IULIE 2019 AFISAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINI ȘI DEPUNEREA CONTESTATIILOR LA PROBELE DE APTITUDINI, ACOLO UNDE METODOLOGIA PERMITE ACEST LUCRU
31 IULIE 2019 AFISAREA REZULTATELOR FINALE,  IN URMA CONTESTATIILOR LA PROBELE DE APTITUDINI

 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE
PROBELE DE APTITUDINI PENTRU PROFILUL TEOLOGIC,    SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA SUNT:

PROBA  ORALA:
a). Verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea unei cantari bisericesti, intonarea unui cântec patriotic

Ex:

 • Sfinte Dumnezeule
 • Cu noi este Dumnezeu
 • Doamne al puterilor
 • Troparul Învierii – Hristos a înviat
 • Tatăl nostru
 • Fie numele Domnului binecuvântat
 • Troparul Rusaliilor – Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru
 • Deșteaptă-te române
 • Limba noastră – Al. Cristea
 • Țara Mea – D. G. Chiriac
 • Imnul eroilor – I. Brătianu
 • Pui de lei – I. Brătianu

b). Verificarea dictiei prin rostirea unei rugaciuni;

Ex:

 • Împarate ceresc
 • Preasfântă Treime
 • Tatăl nostru
 • Cuvine-se cu adevărat
 • Aparatoare Doamnă

 

Notă: Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica notiunile teoretice.

 

PROBA  SCRISA:

– Lucrare scrisa cu durata de doua ore, la disciplina Religie, din programele claselor a VII-a si a VIII-a.

CONTINUTURILE PENTRU PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR RELIGIOASE SUNT:

          DIN MANUALUL DE RELIGIE  – CLASA A VII-A

          Subiectul I: Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie.

ADMITERE STOR P1 2018-page-001

 

ADMITERE STOR P2 2017-page-001

 

ADMITERE STOR P3 2017-page-001

 

 

         Subiectul II: Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din nastere.

ADMITERE STOR P4 2017-page-001

 

 

ADMITERE STOR P5 2018-page-001

 

Subiectul III:  Sfanta Liturghie – intalnirea cu Hristos.

ADMITERE STOR P6 2017-page-001

 

 DIN MANUALUL DE RELIGIE – CLASA A VIII-A

Subiectul IV: Pilda semanatorului – primire si implinire a cuvantului lui Dumnezeu.

ADMITERE STOR P7 2017-page-001

 

 Subiectul V:  Rabdare si incredere in Dumnezeu – Dreptul Iov.

ADMITERE STOR P8 2017-page-001

 ADMITERE STOR P9 2017-page-001

NOTE:
1. Proba orala este apreciata cu calificativul admis sau respins. Candidatii de la specializarea teologie ortodoxa, care la proba orala obtin calificativul respins, nu mai sustin proba scrisa si sunt declarati respinsi la probele de aptitudini. Probele scrise si cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere la fiecare proba este 6.00.
2. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxa, este nota obtinuta la proba scrisa.
3. Media finala de admitere se calculeaza astfel:

Metodologie_de_organizare_si_desfasurare_a_admiterii_20112_pagenumber.003

 

Dosarul de inscriere va cuprinde:
 • Fisa de inscriere in original si anexa fisa de inscriere pentru invatamantul liceal de la unitatea scolara unde elevul termina clasa a VIII-a;
 • Foaie matricola clasele V-VIII;
 • Certificat de nastere – copie xerox;
 • Carte Identitate – copie xerox;
 • Certificat botez (ortodox) – copie xerox sau original;
 • Carte Identitate părinți/ tutori legali – copie xerox;
 • Fisa medicala de la medicul de familie sau unitatea scolara unde elevul termina clasa a VIII-a – copie xerox;
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie cu mentiunea ca „nu este in evidenta cu boli cronice”, „este/nu este in evidenta noastra cu epilepsie sau boli psihice”;
 • Recomandarea preotului paroh si a consiliului parohial
 • Binecuvantarea chiriarhului (cererea se completeaza la depunerea dosarului de inscriere);

     Notă:

Pana la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de inscriere o adeverinta in care sa fie mentionate: mediile generale la invatatura si media la purtare din clasele V-VII si semestrul I din clasa a VIII-a.

          Vizita medicala este obligatorie si eliminatorie