Home » Informativ » ADMITERE CLASA a IX-a Pastorală

ADMITERE CLASA a IX-a Pastorală

 

In perioada 22-31 MAI 2017 VA AVEA  LOC ADMITEREA LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX DIN ALBA IULIA.

CALENDARUL ADMITERII LA LICEU, SECȚIA PASTORALĂ

- PROBELE DE APTITUDINI -

18 – 19 MAI 2017 ELIBERAREA ANEXELOR FISELOR DE INSCRIERE (DE CATRE SCOALA GIMNAZIALA DE PROVENIENTA) PENTRU ELEVII SAU ABSOLVENTII CARE DORESC SA PARTICIPE LA PROBELE DE APTITUDINI
22 – 23 MAI 2017 INSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI
24 – 27 MAI 2017 DESFASURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

 • Miercuri, 24 MAI, ORA 9 – Proba Muzicală

 • Vineri,26 MAI, ORA 9 – Proba scrisă la Religie

 

29 MAI 2017 AFISAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINIDEPUNEREA CONTESTATIILOR LA PROBELE DE APTITUDINI, ACOLO UNDE METODOLOGIA PERMITE ACEST LUCRU
31 MAI 2017 AFISAREA REZULTATELOR FINALE,  IN URMA CONTESTATIILOR LA PROBELE DE APTITUDINI

 

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE ADMITERE
PROBELE DE APTITUDINI PENTRU PROFILUL TEOLOGIC,    SPECIALIZAREA TEOLOGIE ORTODOXA SUNT:

PROBA  ORALA:
a). Verificarea dictiei prin rostirea unei rugaciuni;

b). Verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea unei cantari bisericesti.

Notă: Pentru examenul la proba muzicala nu se vor verifica notiunile teoretice.

 

PROBA  SCRISA:

– Lucrare scrisa cu durata de doua ore, la disciplina Religie, din programele claselor a VII-a si a VIII-a.

CONTINUTURILE PENTRU PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR RELIGIOASE SUNT:

          DIN MANUALUL DE RELIGIE  – CLASA A VII-A

          Subiectul I: Dumnezeu se descopera oamenilor. Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie.

ADMITERE STOR P1 2017-page-001

 

ADMITERE STOR P2 2017-page-001

 

ADMITERE STOR P3 2017-page-001

 

 

         Subiectul II: Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din nastere.

ADMITERE STOR P4 2017-page-001

 

 

ADMITERE STOR P5 2017-page-001

 

Subiectul III:  Sfanta Liturghie – intalnirea cu Hristos.

ADMITERE STOR P6 2017-page-001

 

 DIN MANUALUL DE RELIGIE – CLASA A VIII-A

Subiectul IV: Pilda semanatorului – primire si implinire a cuvantului lui Dumnezeu.

ADMITERE STOR P7 2017-page-001

 

 Subiectul V:  Rabdare si incredere in Dumnezeu – Dreptul Iov.

ADMITERE STOR P8 2017-page-001

 ADMITERE STOR P9 2017-page-001

NOTE:
1. Proba orala este apreciata cu calificativul admis sau respins. Candidatii de la specializarea teologie ortodoxa, care la proba orala obtin calificativul respins, nu mai sustin proba scrisa si sunt declarati respinsi la probele de aptitudini. Probele scrise si cele practice sunt evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minima de admitere la fiecare proba este 6.00.
2. Nota finala la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxa, este nota obtinuta la proba scrisa.
3. Media finala de admitere se calculeaza astfel:

Metodologie_de_organizare_si_desfasurare_a_admiterii_20112_pagenumber.003

 

Dosarul de inscriere va cuprinde:
 • Fisa de inscriere in original si anexa fisa de inscriere pentru invatamantul liceal de la unitatea scolara unde elevul termina clasa a VIII-a;
 • Foaie matricola clasele V-VIII;
 • Certificat de nastere – copie xerox;
 • Carte Identitate – copie xerox;
 • Certificat botez (ortodox) – copie xerox sau original;
 • Fisa medicala de la medicul de familie sau unitatea scolara unde elevul termina clasa a VIII-a – copie xerox;
 • Adeverinta medicala de la medicul de familie cu mentiunea ca „nu este in evidenta cu boli cronice”, „este/nu este in evidenta noastra cu epilepsie sau boli psihice”;
 • Recomandarea preotului paroh si a consiliului parohial
 • Binecuvantarea chiriarhului (cererea se completeaza la depunerea dosarului de inscriere);

     Notă:

Pana la eliberarea foii matricole, se aduce la dosarul de inscriere o adeverinta in care sa fie mentionate: mediile generale la invatatura si media la purtare din clasele V-VII si semestrul I din clasa a VIII-a.

          Vizita medicala este obligatorie si eliminatorie.