Home » Informativ » ANUNȚ candidați admiși la liceu clasa a IX-a

ANUNȚ candidați admiși la liceu clasa a IX-a

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA

1) În perioada 20-25 iulie 2023, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere.

2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

  DOSAR PLIC CARTONAT

 1. a) cererea de înscriere- se completează în unitatea de învățământ ;
 2. b) certificatul de naştere și carte identitate elev ;
 3. c) adeverinţă cu notele şi media evaluare națională/ media admitere;
 4. d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 5. e) adeverință medicală și fişa medicală și dovada vaccinurilor.
 6. f) certificat deces părinte/părinți (dacă e cazul)
 7. g) certificat handicap, certificat CES (orientare școlară), documente medicale specifice-(dacă e cazul)
 8. h) adeverință doveditoare apartenență etnie (dacă e cazul)
 9. i) hotărâre plasament (dacă e cazul)
 10. j) sentință divorț părinți (dacă e cazul)
 11. k) EXTRAS CONT pe numele elevului deschis la BT  sau BCR pentru burse.

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat.  Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 PROGRAM ÎNSCRIERE

Dosarele cu acte ale candidaților admiși la Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia se depun după următorul program:

ZIUA / DATA INTERVAL ORAR
Sâmbătă, 22.07.2023  10,00-12,00
Joi, vineri și luni  20,21, 24.07.2023 8,00-16,00
Marți,25.07.2022 8,00-10,00

NOTĂ: Candidații vor fi însoțiți de un părinte/tutore în vederea semnării contractului educațional

COMISIA DE ÎNCRIERE LICEU