PROGRAMAREA EXAMENELOR DE CORIGENȚĂ, an școlar 2023-2024

Nr. crt.

Disciplina

Data

Ora

 1 Limba română
  1. 07. 2024
9:00
 2 Matematică
  1. 07. 2024
9:00
 3 Limba engleză

      18. 07. 2024

9:00
 4 Istorie       15. 07. 2024 9:00
 5 Dogmatică
  1. 07. 2024
9:00
 6 Noul Testament
  1. 07. 2024
11:00
  1. 07. 2024
9:00

NOTĂ: Conform art. 123, (1) din ROFUIP pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi, examinarea se face din toată materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.