Home » Informativ » ADMITERE

ADMITERE

ORDIN 5150/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA

1)În perioada 25-28 iulie 2021, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere.

2)Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

DOSAR PLIC

  1. a) cererea de înscriere;
  2. b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, conform cu originalul;
  3. c) adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a;
  4. d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  5. e) fişa medicală.

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 NOTĂ: Candidații vor fi însoțiți de un părinte/tutore în vederea semnării contractului educțional

PROGRAM ÎNSCRIERE

Dosarele candidaților admiși la Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia se depun după următorul program:

ZIUA / DATA INTERVAL ORAR
Duminică, 25.07.2021  9,00-13,00
Luni și marti 26-27.07.2021 8,00-16,00
Miercuri,28.07.2021 8,00-12,00

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A

LISTA repartizării elevilor clasei a VIII-a în licee

Admitere_2021-2022_In atentia candidatilor

Admitere 2022-2023

LISTA CANDIDATILOR ADMIȘI CLASA A IX-A TEOLOGIE ORTODOXĂ

Ghidul Candidtului-2022