Home » Informativ » ADMITEREA în învăţământul liceal, profesional de stat, învățământul dual

ADMITEREA în învăţământul liceal, profesional de stat, învățământul dual

ADMITEREA

în învăţământul liceal, profesional de stat, învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023

Tirgul liceelor

278805898_364053565771049_5393746648609260053_n-ADMITEREA în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023

 ORDIN 5150/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023

Cuprinde: 
 • Anexa 1 – Calendarul admiterii în învăţământul liceal  pentru anul şcolar 2022-2023
 • Anexa 2
  • Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023
  • Calculul mediei finalede admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocational, profilurile artistic, sportive, teologic și militar pentru anul școlar 2022-2023
 • Anexa 3Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale
 • Anexa 4 Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv
 • Anexa 5 - Declarație prin care se solicită ca la stabilirea mediei la evaluarea națiuonală să nu se ia în calcul nota la proba de limbă și literatură maternă

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 aprobată prin OMECTS nr. 4.802/2010 valabilă pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023 aici

- ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023

OME nr. 5142 din 30 august 2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023 aici

Cuprinde: 

 • Anexa 1 – Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023
 • Anexa 2 – Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016 – aici
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual, aprobată prin OMEN nr. 3556/2017 – aici