Home » ADMITERE liceu / profesional/dual

ADMITERE liceu / profesional/dual

Admitere învățământ liceal și profeional 2024-2025

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2024 – 2025 se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 6.154/31.08.2023 și a anexelor aferente.

Admitere învățământ liceal 2023-2024

NOU!!

Ghidul Candidatului pentru admiterea în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual de stat, pentru anul școlar 2023-2024

Locurile alocate pentru elevii rromi în învățământul liceal și învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024
Locurile alocate pentru elevii cu CES în învățământul liceal și învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024

-Ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 aici

-Ordin ME 5243/31.08.2023 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023-2024 aici

-Anexa 1 – Calendarul admiterii in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024 aici

-Anexa 2 – Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in invatamantul liceal pentru anul scolar 2023-2024 aici

-Anexa 3 – Metodologia de organizare si desfasurare si structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale aici

Admitere in invatamantul profesional 2023-2024

-Ordin nr. 5.443/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul profesional de stat, aprobata prin OMENCS nr. 5.068/2016 aici

-Ordin nr. 5.442/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin OMEN nr. 3.556/2017 aici