PROFIL UMAN

Pentru anul școlar 2022-2023 în cadrul Seminarului Teologic va funcționa 1/2  clasă cu profil uman cu specializarea  filologie (13 locuri) și 1/2 clasă de științe sociale (13 locuri). Elevii se vor înscrie  în urma repartizării computerizate, prin codul  specific  scolii-profilului, prezentat în Ghidul Candidatului. Pentru mai multe detalii, a se consulta pe site, pagina ” Admitere 2023 liceu„ – profil uman.

             Filiera          Profil      Specializare     Cod   Nr. loc      Nr. locuri alocate            Media ultimului
                                                                                                         pentru elevi CES
            admis 2021

  •   Teoretica      Uman         Filologie              172            13                           –                        7,87
  •   Teoretica      Uman         Științe sociale     173            13                          1                         8.31

Având o dubla subordonare, Ministerul Culturii prin Arhiepiscopia Ortodoxa și Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar, Seminarul Teologic respecta atât Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ( R.O.F.U.I.), cât și Regulamentul de ordine interioara, specific scolii(R.O.I).

Elevii care se înscriu în școala noastră, sunt  obligați sa respecte angajamentul și Regulamentul de Ordine Interioară pe care le semnează la înscriere!