Home » CICLUL GIMNAZIAL

CICLUL GIMNAZIAL

În cadrul Seminarului Teologic își desfășoară activitatea ciclul gimnazial din anul 2011.

Unitatea de învățământ Seminarul Teologic Ortodox ” Sfântul Simion Ștefan”  are ca obiectiv extinderea continuității educationale în duh creștin, începuta din ciclul primar  si finalizata prin ciclul liceal.

Pentru anul școlar 2021-2022 Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, are aprobat în planul de școlarizare

  • Clasa a V-a: 2 clase

Ca particularitate a nivelului de învățământ gimnazial este, pe lângă echilibrul moral promovat de scoală, si studierea limbii germane intensiv- 4 ore/saptamana. In rest, programa este comuna întregului sistem national de învățământ!

 

Acte necesare pentru inscrierea in clasa a V-a:

1.Cerere de transfer, pentru elevii proveniți din altă școală. (model tip de cerere ce se completează la secretariatul Seminarului);

2.Copie certificat de naștere elev;

3.Copie acte de identitate părinte;(tutore)

4.Foaia matricola pe care Seminarul o va solicita scolii de proveniență;

5.Adeverință medicala eliberata de medicul de familie.