Home » CICLUL GIMNAZIAL

CICLUL GIMNAZIAL

În cadrul Seminarului Teologic își desfășoară activitatea ciclul gimnazial din anul 2011.

Unitatea de învățământ Seminarul Teologic Ortodox ” Sfântul Simion Ștefan”  are ca obiectiv extinderea continuității educationale în duh creștin, începuta din ciclul primar  si finalizata prin ciclul liceal.

Pentru anul școlar 2021-2022 Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, are aprobat în planul de școlarizare

  • Clasa a V-a: două clase

Ca particularitate a nivelului de învățământ gimnazial este, pe lângă echilibrul moral promovat de scoală, si studierea limbii germane intensiv- 4 ore/saptamana. In rest, programa este comuna întregului sistem national de învățământ!

 

Acte necesare pentru inscrierea in clasa a V-a:

1.Cerere de transfer, pentru elevii proveniți din altă școală. (model tip de cerere ce se completează la secretariatul Seminarului);

2.Copie certificat de naștere elev;

3.Copie acte de identitate părinte;(tutore)

4.Foaia matricola pe care Seminarul o va solicita scolii de proveniență;

5.Adeverință medicala eliberata de medicul de familie.

 

EVALUARE NAȚIONALĂ

Modificare OME_de modif a OMEC OM_5455_privind organizarea şi desfăşurarea examenului de evaluare națională 2021 și Calendar_EN_2021_modif

ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021 și Calendar

Ordinul Ministrului Educației nr. 3237/05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 – 2021-Anexa_2

Simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a

29 martie 2021: Limba şi literatura română
30 martie 2021: Matematică
31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

CONȚINUTURI PENTRU SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI A VIII-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2020–2021

ADMITERE 2021-2022

ORDIN nr. 5.457 din 31 august 2020privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Anexa nr. 3 la ordinul MEC nr. 5.457/31.08.2020 METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

ORDIN nr. 5.449 din 31 august 2020privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022