Home » ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Pentru anul școlar 2024-2025 avem aprobată 1 clasă cu 22 elevi

Seminarul oferă săli de clasa dotate si amenajate conform standardelor; asigură studierea a doua limbi străine: limba engleză și limba germană – opțional; oferă posibilitatea de a servi masa la prânz și de a fi supravegheat în efectuarea temelor până la ora 16:00 (after-school), precum și activități extrașcolare care asigură formarea personalității și a unor deprinderi moral creștine.

CALENDARUL înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2024 – 2025

Etapă de înscriere:

 • 11 aprilie -14 mai 2024 
  • completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutorii legali/ reprezentanții legali, online sau la școala de circumscripție
  • depunerea la unitatea de învățământ, a cererilor de înscriere;
  • validarea cererilor de înscriere a copiilor generate de aplicația informatică.
 • 14 mai -17 mai 2024 Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
 • 20 mai – 27 mai 2024 Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază; Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
 • 28 mai 2024 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
 • 29 mai 2024 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

 

Condiții specifice de înscriere:

În urma avizului din partea ISJ Alba și a aprobării Consiliului de Administrație al școlii noastre, condiția specifică de departajare a elevilor care doresc înscrierea în unitatea noastră școlară este:

 • Tragere la sorți a copiilor, procedeu înregistrat cu sistem de monitorizare audio-video, pentru locurile rămase libere, după aplicarea criteriilor generale, precizate de OME nr. 4019 din 15.03.2024, art. 10 alin.5), se va aplica în ultima zi prevăzută în calendar pentru etapa a I-a, faza a doua ( în data de 27 mai 2024, ora 10,00 la sediul unității), în prezența Comisiei de înscriere la clasa pregătitoare şi a tuturor părinților care doresc să asiste.

 Documente necesare înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2024-2025

 • Dosar plic de carton;
 • Certificatul de naștere al copilului (copie şi original);
 • Copie de pe actul de identitate al părinților;
 • Actul de identitate original al părintelui care înscrie copilul;
 • Certificat de căsătorie  sau unde este cazul hotărâre de încredințare a copilului – (copie și original);
 • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe lângă documentele menționate mai sus părinții depun și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare;
 • În cazul în care se solicită înscrierea la altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, părintele va menționa, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu va fi admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere;
 • Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 pot să înscrie copiii în  clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător și vor depune la dosarul de înscriere recomandarea eliberată de unitatea de învăţământ preşcolar, pentru copiii care au frecventat grădiniţa, iar pentru copiii care nu au urmat învățământul preșcolar din motive întemeiate, cum ar fi: boala, lipsa infrastructurii la nivel local, domiciliul temporar în străinătate, recomandarea eliberată de C.J.R.A.E. Alba ;
 • APLICAȚIA INFORMATICĂ NU PERMITE ÎNSCRIEREA LA MAI MULTE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT.                                                                                                                                                                                                  Documente care atestă îndeplinirea criteriilor generale:
  • Certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • Document care dovedește că este orfan de ambii părinti/provine de la o casă/centru de plasament/plasament familial;
  • Document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită.

ADMITEREA ELEVILOR CLASA PREGĂTITOARE-ETAPA I-document anonimizat

LISTA COPIILOR ADMISI CLASA PREGĂTITOARE

Locuri libere rămase după I etapa-0