Home » Înscrierea în învățământul primar

Înscrierea în învățământul primar

ANUNȚ! Ca urmare a suplimentării  cu 3 locuri de către ISJ Alba , vă informăm că în perioada 7-12 iulie, in intervalul orar 9,00-14,00, se primesc la secretariatul școlii cererile de transfer pentru clasa pregătitoare, an școlar 2023-2024.

Din anul 2014, in cadrul Seminarului Teologic Ortodox s-a înființat ciclul primar, pentru fiecare an școlar, funcționând cu 1 clasa .

Seminarul Teologic prin dobândirea ciclului primar în oblăduirea sa,  își propune inițierea școlarilor într-un mediu de educație altfel decât propune societatea, urmărind si întipărirea în suflet credința celor sfinte!

Ciclul primar urmărește sa răspundă intereselor sociale si comunitare, sa asigure pentru fiecare copil de vârsta școlara condiții optime de dezvoltare fizica si intelectuala, potrivit finanțatorilor învățământului primar.

Crearea unui mediu de instruire bazat pe respect si principii morale si democratice, educarea fiecărui copil in funcție de particularitățile de vârsta si individuale sunt ale aspecte importante ale ciclului primar.

Seminarul oferă săli de clasa dotate si amenajate conform standardelor, asigura studierea a doua limbi străine : limba germana si limba engleza-optional; ofera posibilitatea de a servi masa la prânz si a fi supravegheat in efectuarea temelor pana la ora 16:00 (after-school), precum si activități extrașcolare care asigura formarea personalității si a unor deprinderi moral creștine.

Are cadre didactice foarte bine pregătite profesional si metodic, preocupate permanent pentru perfecționare si formare continua.

  ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR – ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE !

Pentru anul școlar 2023-2024 avem aprobată 1 clasă cu 22 elevi

Conform calendarului de înscriere în clasa pregătitoare, în perioada 03.-18.05.2023, are loc Completarea și validarea cererilor-tip de înscriere în învățământul primar – la secretariatul unități

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:

-dosar plic cartonat, pe dosar se va menționa Numele (inițială tată) prenumele copilului și nr.telefon părinte/tutore și dacă este cazul numele/clasa frate/soră care este înscris deja în școală  (Ex. POPESCU I.C. ANDREI-IOAN, telefon 0740000000, frate/soră POPESCU I.C. CRISTIAN-6B)

-copii ale actului de identitate părinți/tutori,

-copie a certificatului de naștere al copilului,

-adeverință medicală-clinic sănătos,

-copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (eliberată de grădinița pe care  a frecventat-o copilul, doar în cazul în care elevul împlineste 6 ani în perioada 01.09.2023-31.12.2023).

-părinții divorțați (depun sentința de divorț) pentru  a face dovada domiciliului copilului.

-documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor generale menționate în OME  3704 din 17.02.2023

-document  eliberat de CJRAE privind evaluarea copilului (doar în cazul în care nu a frecventat grădinița sau a fost plecat în străinătate).

-documente care dovedesc îndeplinirea criteriului specific (adeverință  salariat al  Seminarului pentru părinții copilului);

Note:

  1. Înscrierea și validarea  cererii NU GARANTEAZĂ ADMITEREA copilului în clasa pregătitoare .
  2. După  ce vor fi admiși la clasa pregătitoare copiii  pe baza criteriilor generale și specifice prezente în metodologie, pentru locurile rămase libere ( până la 22 locuri/clasă) va avea loc o extragere la sorți, sub supraveghere audio-video, în data de 23 mai, ora 15,00. Ulterior, cei care NU vor fi admiși, se vor înscrie la circumscripția de care aparțin.
  3. În data de 15 iunie 2023- Afișarea listei finale cu copiii ADMIȘI în clasa pregătitoare, an școlar 2023-2024.

Vă atasăm  :

           – Criteriul specific aprobat de ISJ Alba

Fișa de înscriere (va fi disponibilă în perioada 03.05.2023-18.05.2023 pentru înscrierile aferente etapei I, respectiv 06.05.2023-12.06.2023 pentru înscrierile aferente etapei a II-a).

           -Informații utile părinților în legătură cu aspecte ale evaluării nivelului de dezvoltare a copiilor, pentru categoriile care impun evaluarea de către CJRAE https://cjrae-ab.ro.

 LISTA copiilor admiși în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024 după prima etapă aici

LOCURILE rămase libere după prima etapă aici

Rezultate admitere clasa pregătitoare an școlar 2023-2024