Home » BAZĂ MATERIALĂ

BAZĂ MATERIALĂ

  Astăzi învață şi se pregătesc pentru misiunea preoțească aproximativ 100 de elevi seminariști, iar aproximativ 500 de elevi studiază la specializarea filologie, științe sociale, în învățământul gimnazial și primar. Alături de ei trudesc 49 profesori, iar, în munca de administrație, alte 16 persoane. Împreună contribuie la păstrarea renumelui pe care școala teologică ortodoxă din Alba Iulia îl are.

  Personalul didactic al unității este format din 30 titulari și 10 cadre personal asociat/titulari în alte școli, din care cu gradul didactic I – 26 (8 cadre didactice cu titlul de doctor).

            Seminarul dispune de:

 • 14 săli de clasă
 • 1 capelă pentru programul liturgic
 • 1 bibliotecă cu peste 8 000 de volume
 • 1 cabinet de muzică
 • 1 cabinet de limba română
 • 1 cabinet de limbi străine
 • 1 laborator de informatică
 • 1 laborator de fizică
 • 1 laborator de chimie
 • 1 laborator de biologie
 • INTERNAT
 • CANTINĂ