Anunț concurs PEDAGOG ȘCOLAR

Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, cu  sediul în localitatea Alba Iulia, B-dul Transilvaniei nr.36 A, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de:

PEDAGOG SCOLAR (studii medii) – 1 post, conform HG 286/2011 și HG.1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de depunere al dosarelor este  27.06.2022, ora 12ºº, la secretariatul şcolii. Detalii aici

Eveniment cultural

ANITP-materiale-informare-privind-siguranta-refugiatilor-si-prevenirea-traficului de persoane

Materiale informare privind siguranta refugiatilor si prevenirea traficului de persoane

Proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

https://www.ccdhunedoara.ro/admin/fisiere/00000001496.png

        Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

http://ccdhunedoara.ro/?a=83  Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

TESTAREA ELEVILOR ȘI VACCINAREA

Unitatea de învățământ Nr.personal didactic vaccinat Nr.personal didactic auxiliar  vaccinat Nr.personal nedidactic vaccinat
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA 38 6 8

 

ADMITEREA în învăţământul liceal, profesional de stat, învățământul dual

ADMITEREA

în învăţământul liceal, profesional de stat, învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023

GHIDUL CANDIDATULUI pentru ADMITEREA în învățământul liceal, învățământul profesional și învățământul dual

Tirgul liceelor

278805898_364053565771049_5393746648609260053_n-ADMITEREA în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023

 ORDIN 5150/2021 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 - 2023

Cuprinde: 
 • Anexa 1 – Calendarul admiterii în învăţământul liceal  pentru anul şcolar 2022-2023
 • Anexa 2
  • Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023
  • Calculul mediei finalede admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocational, profilurile artistic, sportive, teologic și militar pentru anul școlar 2022-2023
 • Anexa 3Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale
 • Anexa 4 Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv
 • Anexa 5 - Declarație prin care se solicită ca la stabilirea mediei la evaluarea națiuonală să nu se ia în calcul nota la proba de limbă și literatură maternă

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 aprobată prin OMECTS nr. 4.802/2010 valabilă pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023 aici

- ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023

OME nr. 5142 din 30 august 2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023 aici

Cuprinde: 

 • Anexa 1 – Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023
 • Anexa 2 – Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016 – aici
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual, aprobată prin OMEN nr. 3556/2017 – aici

EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A

Au fost publicate rezultatele la EN-inainte de contestatii 

ORDIN  OME nr. 5.149

 CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VlII-a, în anul şcolar 2021 – 2022

30 mai – 3 iunie 2022 înscrierea la evaluarea naţională

3 iunie 2022 încheierea cursurilor pentru clasa a VlII-a

14 iunie 2022 Limba şi literatura română – probă scrisă

16 iunie 2022 Matematica – probă scrisă

23 iunie 2022 (până la ora 14,00) Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor

23 iunie 2022 (ora 16,00 – ora 19,00)/ 24 iunie 2022 (ora 8,00 – ora 12,00)  Depunerea contestaţiilor- Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia

30 iunie 2022  Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

ADMITERE ETAPA A II-A- TEOLOGIE ORTODOXĂ-cls.a IX-a- 2022-2023

Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia organizează cea de-a II-a etapă a admiterii în învățământul liceal vocational, clasa a IX-a  – TEOLOGIE PASTORALĂ, după următorul calendar:

26 IULIE – Înscrierea pentru probele de aptitudini, sesiunea a II-a

27-28 IULIE – Desfăsurarea probelor de aptitudini -Muzica si Religie

28-29 IULIE –  Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini

NOTĂ:

 1. Conform legislației, în a doua etapă se pot înscrie următorii elevi:

– elevii care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarul de înscriere în termen.

– elevii care nu au participat sau care au participat în prima etapă de admitere, dar din diferite motive nu au fost repartizați computerizat.

– elevii care sunt nemulțumiți de repartizarea computerizată în învățământul liceal,  pot solicita în scris renunțarea  la locul  pe care au fost repartizați.

Elevii care se încadrează în una din situațiile de mai sus,  se pot înscrie pentru participarea la etapa a II-a a admiterii la Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia.

Detalii găsiti pe pagina principală secțiunea Admitere 2022-2023 liceu