Home » ADMITERE 2021-2022 LICEU » ANUNŢ ADMITERE TEOLOGIE ORTODOXĂ CLASA a IX-a

ANUNŢ ADMITERE TEOLOGIE ORTODOXĂ CLASA a IX-a

WhatsApp Image 2021-02-24 at 14.26.13

Admitere prin susținerea probelor de aptitudini

Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, doar băieți, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00 (conform OMEN 5457/2020 cu completările și modificările ulterioare prin OME 3721/23.04.2021, ANEXA 1)

ÎNSCRIERI                                                      

 • 07-14 iunie 2021

DESFĂȘURAREA/ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI , conform   OME 3721/23.04.2021, ANEXA 3

 • 15 iunie 2021 -ora 9.00 un interviu/colocviu/probă orală,  evaluate cu calificativ admis/respins.

Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 • 16 iunie 2021 -echivalarea mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

Nota bene! NU se susține examenul de Religie în școală, ci doar echivalarea conform Anexei 3 din OME 3721/23.04.2021.

REZULTATE PROBE                          

 • 18 iunie 2021 – comunicarea rezultatelor.

 Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. anexa  la fișa de înscriere probe aptitudini( de la Şcoala de provenienţă);
 2. adeverinţă cu media purtare pentru clasele V-VIII (se pot înscrie elevii care au media minim 9,00 la purtare pentru fiecare clasă din gimnaziu) şi mediile la Religie pentru V-VIII  şi media generală anuală pentru V-VIII (de la Școala de proveniență)
 3. certificat de naştere – copie;
 4. fişa medicală în original;
 5. declaraţie-din-partea-candidatului-şi-a-părinţilor-acestuia-că-au-luat-cunoştinţă-de-Regulamentul-intern-al-unității-școlare-şi-că-sunt-de-acord-să-l-respecte(formular postat pe site-ul scolii)
 6. adeverință/certificat de botez – copie;
 7. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;
 8. binecuvântarea-chiriarhului-locului(formular postat pe site-ul şcolii).
 9. acord-de-prelucrare-a datelor-în-vederea-înscrierii (formular postat pe site-ul şcolii)

 CALCUL MEDIE DE ADMITERE

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată astfel: = 0,2 × + 0,8 ×

unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.);

MFA = media finală de admitere.

 

Pentru ca dumneavoastră să fiți informați în timp util şi pentru o comunicare eficientă, rugăm persoanele interesate de acest aspect să ne contacteze la nr.de telefon 0258834890 .

Precizăm de asemenea că unitatea noastră școlara respectă prevederile legale în ceea ce privește confidențialitatea datelor personale și .

 

Vă aşteptăm cu drag!