Home » ADMITERE liceu / profesional/dual » ANUNŢ ADMITERE TEOLOGIE ORTODOXĂ CLASA a IX-a

ANUNŢ ADMITERE TEOLOGIE ORTODOXĂ CLASA a IX-a

Afis_2324

Admitere prin susținerea probelor de aptitudini

Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, doar băieți, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare minimum 9.00 pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial ( în clasele V-VIII)  (ORDINUL M.E. nr. 5243 din 31 august 2022)

ÎNSCRIERI                                                      

 • 15-16 mai 2023
 • IMPORTANT!   Pentru elevul și părintele  care este de la distanță, Seminarul Teologic oferă gratuit cazarea în incinta căminului pe perioada desfășurării probelor. Rezervări la nr. telefon 0723927235-Popa Nicoleta.

DESFĂȘURAREA/ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI , ANEXA 3

 • 17 mai 2023 -ora 9.00 vizita medicala, iar la ora 10.00 –  interviu/colocviu/probă orală,  evaluate cu calificativ admis/respins.
 • 18 mai 2023-ora 9.00-probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase evaluată cu notă, din conținuturile de mai jos. Timp de lucru 2 ore.

Tematica propusă pentru proba scrisă de verificare a cunoştinţelor, având următoarele conținuturi:

Nr.crt. Tema Clasa Manuale recomandate
1. Decalogul: importanța lui în viața omului a V-a  TEMA 1 MANUAL: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Corint/ pag.40-45
2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine a VI-a  TEMA 2 MANUAL:  https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/EDP2/pag.60-63
3. Rugăciunea „Tatăl nostru” a VI-a  TEMA 3  MANUAL: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/EDP2/pag.64-67
4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor a VII-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/U0MgQ09SSU5UIExPR0lT/#p=-1pag.22-29
5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului a VII-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/U0MgQ09SSU5UIExPR0lT/#p=-1pag.48-51
6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii a VIII-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Q09SSU5UIExPR0lTVElD/pag.42-45
7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii a VIII-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Q09SSU5UIExPR0lTVElD/pag.24-27

 Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

REZULTATE PROBE                          

 • 22 mai 2023 – comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

 Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. anexa  la fișa de înscriere probe aptitudini( de la Şcoala de provenienţă);
 2. adeverință cu media la Purtare , Religie, Media generală anuală  pentru clasele V-VII, iar pentru clasa a VIII-a se poate face mențiunea că elevul X la momentul eliberării adeverinței NU are abateri sau sancțiuni disciplinare.  Se pot înscrie elevii care au media minim 9,00 la purtare pentru fiecare clasă din gimnaziu . Adeverința o eliberează  Școala de proveniență a candidatului.
 3. certificat de naștere – copie;
 4. fișa medicală în copie și se va aduce originalul în momentul confirmării locului , după Evaluarea Națională;
 5. declaraţie candidat-parinte_RI (se completează în momentul depunerii dosarului)
 6. adeverință /certificat de botez – copie;
 7. recomandarea consiliului parohial / preotului paroh;
 8. binecuvântarea-chiriarhului-locului-pentru-cultul-ortodox  (se completează în momentul depunerii dosarului la Seminar).
 9. Acord DGPR(se completează în momentul depunerii dosarului la Seminar)

TOATE DOCUMENTELE SE VOR DEPUNE ÎNTR-UN DOSAR PLIC CARTONAT

 CALCUL MEDIE DE ADMITERE

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată astfel: = 0,2 × + 0,8 ×

unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.);

MFA = media finală de admitere.

 

Pentru ca dumneavoastră să fiți informați în timp util şi pentru o comunicare eficientă, rugăm persoanele interesate de acest aspect să ne contacteze la nr.de telefon 0258834890 .

Precizăm de asemenea că unitatea noastră școlara respectă prevederile legale în ceea ce privește confidențialitatea datelor personale  conform legislației în vigoare .

Vă aşteptăm cu drag!