Home » ADMITERE LICEU » ADMITERE CLASA A IX-A – TEOLOGIE ORTODOXĂ

ADMITERE CLASA A IX-A – TEOLOGIE ORTODOXĂ

  ADMITERE ETAPA I – TEOLOGIE ORTODOXĂ – cls. a IX-a

2024-2025

        Pentru anul școlar 2024-2025, în etapa I de admitere la specializarea Teologie Ortodoxă, sunt disponibile 24 de locuri. Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, la această specializare, absolvenţi de gimnaziu, băieți, care au minim media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

CALENDARUL ADMITERII

Înscrieri:                                                     

 • 16-17 mai 2024, în intervalul 8,00 – 16,00

Desfășurarea probelor de aptitudini: 

 • 22 mai 2024 – ora 9.00: probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă (elevii au acces in săli începând cu 8,30).
 • 22 mai 2024 – ora 12.00: vizita medicala,
 • 22 mai 2024 – ora 12.00 ora 13.00 –  interviu/verificare aptitudini muzicale,  evaluate cu calificativ admis/respins.

1. Interviul/colocviul/proba orală, evaluate cu calificativ admis/respins, constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

2. Proba de verificare a cunoștințelor religioase, constă într-o lucrare scrisă, cu durata de 2 ore, la disciplina religie(VCR), evaluată cu notă, după următoarea tematică: 

Nr.crt. Tema Clasa Manuale recomandate
1. Decalogul. Importanţa lui în viaţa omului a V-a  TEMA 1 MANUAL: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/R1JVUCBFRElUT1JJQUwg12/ pag.42-45
2. Rugăciunea, temei şi putere a vieţii creştine a VI-a  TEMA 2 MANUAL:  https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/EDP2/ pag.56-59
3. Rugăciunea „Tatăl nostru” a VI-a TEMA 3  MANUAL: https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/EDP2/ pag.60-63
4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor a VII-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/U0MgQ09SSU5UIExPR0lT/#p=-1pag.22-29
5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului a VII-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/U0MgQ09SSU5UIExPR0lT/#p=-1pag.48-51
6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii a VIII-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Q09SSU5UIExPR0lTVElD/pag.42-45
7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii a VIII-a https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VIII-a/Religie%20Cultul%20Ortodox/Q09SSU5UIExPR0lTVElD/pag.24-27

NOTĂ: Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

REZULTATE PROBE                          

 • 27 mai 2024 –ora 10,00 comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.

 Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. anexa  la fișa de înscriere probe aptitudini (de la școala de provenienţă);
 2. adeverință cu media la Purtare, Religie, Media generală anuală  pentru clasele V-VII, iar pentru clasa a VIII-a se poate face mențiunea că elevul X la momentul eliberării adeverinței NU are abateri sau sancțiuni disciplinare.  Se pot înscrie elevii care au media minim 9,00 la purtare pentru fiecare clasă din gimnaziu. Adeverința o eliberează școala de proveniență a candidatului.
 3. certificat de naștere – copie;
 4. fișa medicală în copie (se va aduce originalul în momentul confirmării locului, după Evaluarea Națională);
 5. declaraţie candidat-parinte_RI (se completează în momentul depunerii dosarului)
 6. adeverință /certificat de botez – copie;
 7. recomandarea consiliului parohial / preotului paroh;
 8. binecuvântarea-chiriarhului-locului-pentru-cultul-ortodox  (se completează în momentul depunerii dosarului la Seminar).
 9. acord-DGPR(se completează în momentul depunerii dosarului la Seminar)

TOATE DOCUMENTELE SE VOR DEPUNE ÎNTR-UN DOSAR PLIC CARTONAT

CALCUL MEDIE DE ADMITERE

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: 

(APT + MA)/2 = MFA, unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini; 

MA = media de admitere (calculată conform Punctului I din Anexa nr. 2 la ordinul ME nr. 6154/2023);

MFA = media finală de admitere.

 • Pentru ca dumneavoastră să fiți informați în timp util şi pentru o comunicare eficientă, rugăm persoanele interesate de acest aspect să ne contacteze la nr.de telefon 0258834890 .
 •  Pentru elevul și părintele  care este de la distanță, Seminarul Teologic oferă gratuit cazarea în incinta căminului pe perioada desfășurării probelor. Rezervări la nr. telefon 0723927235-Popa Nicoleta.

Precizăm de asemenea că unitatea noastră școlara respectă prevederile legale în ceea ce privește confidențialitatea datelor personale  conform legislației în vigoare .

Vă aşteptăm cu drag!

REZULTATE ADMITERE PROBE APTITUDINI ETAPA I-27.05.2024