Home » ADMITERE liceu 2022-2023 » ANUNŢ ADMITERE TEOLOGIE ORTODOXĂ CLASA a IX-a

ANUNŢ ADMITERE TEOLOGIE ORTODOXĂ CLASA a IX-a

WhatsApp Image 2021-02-24 at 14.26.13

Admitere prin susținerea probelor de aptitudini

Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, doar băieți, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare minimum 9.00 pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial ( în clasele V-VIII)  (conform OMEN 5150/2021)

ÎNSCRIERI                                                      

 • 16-17 mai 2022

DESFĂȘURAREA/ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI , ANEXA 3

 • 19 mai 2022 -ora 9.00 un interviu/colocviu/probă orală,  evaluate cu calificativ admis/respins.

Tematica propusă pentru proba de verificare a cunoştinţelor, având următoarele conţinuturi:

1. Decalogul: importanța lui în viața omului – clasa a V-a;

2. Rugăciunea, bază şi lumină a vieţii creştine – clasa a VI-a;

3. Rugăciunea „Tatăl nostru” – clasa a VI-a;

4. Sfintele Taine în viaţa creştinilor – clasa a VII-a;

5. Biserica – lăcaş de închinare şi de sfinţire a omului – clasa a VII-a;

6. Domnul Iisus Hristos, Lumina lumii – clasa a VIII-a;

7. Sfânta Treime în Sfânta Liturghie şi în viaţa Bisericii – clasa a VIII-a

 Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 

REZULTATE PROBE                          

 • 20 mai 2022 – comunicarea rezultatelor.

 Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. anexa  la fișa de înscriere probe aptitudini( de la Şcoala de provenienţă);
 2. adeverinţă cu media purtare pentru clasele V-VIII (se pot înscrie elevii care au media minim 9,00 la purtare pentru fiecare clasă din gimnaziu) şi mediile la Religie pentru V-VIII  şi media generală anuală pentru V-VIII (de la Școala de proveniență)
 3. certificat de naştere – copie;
 4. fişa medicală în original;
 5. declaraţie-din-partea-candidatului-şi-a-părinţilor-acestuia-că-au-luat-cunoştinţă-de-Regulamentul-intern-al-unității-școlare-şi-că-sunt-de-acord-să-l-respecte(formular postat pe site-ul scolii)
 6. adeverință/certificat de botez – copie;
 7. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;
 8. binecuvântarea-chiriarhului-locului(formular postat pe site-ul şcolii).
 9. acord-de-prelucrare-a datelor-în-vederea-înscrierii (formular postat pe site-ul şcolii)

TOATE DOCUMENTELE SE VOR DEPUNE ÎNTR-UN DOSAR PLIC CARTONAT

 CALCUL MEDIE DE ADMITERE

Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată astfel: = 0,2 × + 0,8 ×

unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.);

MFA = media finală de admitere.

 

Pentru ca dumneavoastră să fiți informați în timp util şi pentru o comunicare eficientă, rugăm persoanele interesate de acest aspect să ne contacteze la nr.de telefon 0258834890 .

Precizăm de asemenea că unitatea noastră școlara respectă prevederile legale în ceea ce privește confidențialitatea datelor personale  conform legislației în vigoare .

Vă aşteptăm cu drag!