Home » ADMITERE 2021-2022 LICEU » ANUNŢ ADMITERE TEOLOGIE ORTODOXĂ CLASA a IX-a

ANUNŢ ADMITERE TEOLOGIE ORTODOXĂ CLASA a IX-a

WhatsApp Image 2021-02-24 at 14.26.13

Admitere prin susținerea probelor de aptitudini

Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, doar băieți, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00 (conform OMEN 5457/2020 cu completările și modificările ulterioare, ANEXA 3)

ÎNSCRIERI                                                      

 • 07-14 iunie 2021

DESFĂȘURAREA/ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI                                      

 • 15 – 18 iunie 2021
 • 15 iunie 2021 -ora 9.00 un interviu/colocviu/probă orală,  evaluate cu calificativ admis/respins.

Interviul/colocviul/proba orală constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului.

 • 16 iunie 2021 -ora 9.00 proba de RELIGIE, evaluată cu notă

Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă într-o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la Religie. Subiectele pentru proba scrisă sunt fișate pe site, mai jos. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT). Media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie(VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

REZULTATE PROBE                          

 • 18 iunie 2021 – comunicarea rezultatelor. Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor).

 Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. anexa – tip  la fișa de înscriere probe aptitudini( de la Şcoala de provenienţă);
 2. adeverinţă cu media purtare pentru clasele V-VIII şi mediile la Religie pentru V-VIII  şi media generală anuală pentru V-VIII (de la Scoala de provenienţă)
 3. cerere de înscriere, adresata directorului şcolii(formular postat pe site-ul şcolii)
 4. certificat de naştere – copie;
 5. fişa medicală/adeverinţă medicală;
 6. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte(formular postat pe site-ul şcolii)
 7. adeverință/certificat de botez – copie;
 8. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh;
 9. binecuvântarea chiriarhului locului(formular postat pe site-ul şcolii).
 10. acord de prelucrare a datelor în vederea înscrierii(formular postat pe site-ul şcolii)

Vizita medicala este obligatorie si eliminatorie!

NOTĂ: In cazul în care Ministerul Educației  stabilește doar susținerea interviului (datorită contextului pandemiei cu SARS-COV2), pentru proba de Religie  NU SE DĂ EXAMEN, ci se recunoaște media de la Religie V-VIII.

CALCUL MEDIE DE ADMITERE

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr.5457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare.

AVEȚI MAI ATAȘAT MAI JOS
- OME pentru modificarea și completarea OMEN 5457/2020 și CALENDARUL ADMITERII
-Anexele actualizate

Pentru ca dumneavoastră să fiți informați în timp util şi pentru o comunicare eficientă, rugăm persoanele interesate de acest aspect să ne contacteze la nr.de telefon 0258834890 .

Precizăm de asemenea că unitatea noastră școlara respectă prevederile legale în ceea ce privește confidențialitatea datelor personale.

CONȚINUTURILE PENTRU PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR RELIGIOASE SUNT:

   Din manualul de RELIGIE  – CLASA A VII-A

 Subiectul I: Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptura și Sfânta Tradiție.

ADMITERE STOR P2 2017-page-001

ADMITERE STOR P3 2017-page-001

Subiectul II: Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere.

ADMITERE STOR P4 2017-page-001

Subiectul III:  Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos.

ADMITERE STOR P6 2017-page-001

Din manualul de RELIGIE – CLASA A VIII-A

Subiectul IV: Pilda semănătorului – primire si împlinire a cuvântului lui Dumnezeu.

ADMITERE STOR P7 2017-page-001

 Subiectul V:  Rabdare si incredere in Dumnezeu – Dreptul Iov.

ADMITERE STOR P8 2017-page-001

ADMITERE STOR P9 2017-page-001

LINK INSCRIERE VIRTUALA CLASA 9

Vă aşteptăm!