Home » BAZĂ MATERIALĂ SI FINANCIARĂ » BAZĂ MATERIALĂ

BAZĂ MATERIALĂ

  Astăzi învaţă şi se pregătesc pentru misiunea preoţească aproximativ 100 de elevi seminarişti, iar 415 de elevi studiază la specializarea filologie, științe sociale, în învăţământul gimnazial și primar. Alături de ei trudesc 38 profesori, iar, în munca de administraţie, alte 15 persoane. Împreună contribuie la păstrarea renumelui pe care şcoala teologică ortodoxă din Alba Iulia îl are.

  Personalul didactic al unității este format din 28 titulari și 10 cadre personal asociat/titulari în alte școli, din care cu gradul didactic I – 26 (8 cadre didactice cu titlul de doctor).

            Seminarul dispune de:

 • 14 săli de clasă
 • 1 capelă pentru programul liturgic
 • O bibliotecă cu peste 8 000 de volume
 • 1 cabinet de muzică
 • 1 cabinet de limba română
 • 1 cabinet de limbi străine
 • 1 laborator de informatică
 • 1 laborator de fizică
 • 1 laborator de chimie
 • 1 laborator de biologie
 • INTERNAT
 • CANTINĂ