Home » ADMITERE 2020 LICEU » ANUNŢ ADMITERE PASTORALA CLASA a IX-a

ANUNŢ ADMITERE PASTORALA CLASA a IX-a

Admitere prin susținerea probelor de aptitudini;

Se pot înscrie absolvenți ai ciclului gimnazial, doar băieți, cu media generala de absolvire a claselor V-VIII minimum 7.00 și media la purtare în clasele V-VIII minimum 9.00(conform OMEC 4317/2020)

INSCRIERI                                                      

 • 27 iulie 2020

LINK INSCRIERE VIRTUALA CLASA 9 Ulterior, veti fi apelati de catre scoala privind modalitatea depunerii dosarului

Cine se poate inscrie in a II-a etapa de admitere liceu?

Potrivit OMEN4317/21.05.2020 la a doua etapa de admitere in invatamantul liceal se pot inscrie pe locurile ramase libere(8 locuri) urmatorii elevi:

            – cei care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar nu si-au depus dosarele de inscriere in termen

            – cei care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat

             – absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut Evaluare Nationala

DESFĂŞURAREA/ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI                                      

 • 28 – 29 iulie 2020, potrivit unei planificari

REZULTATE PROBE                          

 • 30 iulie – comunicarea rezultatelor

 Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. anexa – tip  la fișa de înscriere probe aptitudini( de la Şcoala de provenienţă);
 2. adeverinţă cu media purtare pentru clasele V-VIII şi mediile la Religie pentru V-VIII  şi media generală anuală pentru V-VIII (de la Scoala de provenienţă)
 3. cerere de înscriere, adresata directorului şcolii(formular postat pe site-ul şcolii)
 4. certificat de naştere – copie;
 5. fişa medicală/adeverinţă medicală;
 6. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte(formular postat pe site-ul şcolii)
 7. adeverință/certificat de botez – copie (pentru cultul ortodox);
 8. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultul ortodox);
 9. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox) (pentru cultul ortodox)(formular postat pe site-ul şcolii).
 10. acord de prelucrare a datelor în vederea înscrierii(formular postat pe site-ul şcolii)
 1. Probele de aptitudini pentru profilul teologic, specializarea teologie ortodoxă sunt:

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele
teologice ortodoxe candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:
a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;
b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.


Interviul/colocviul/proba orală– desfăşurată ONLINE – constă în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;
b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;
c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (cultul ortodox).
Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).

 

Media minimă la proba de verificarea cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

 

CALCUL MEDIE DE ADMITERE

Media finală de admitere se calculează conform prevederilor punctului II al anexeinr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naționale nr.4948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, cu modificările și completările ulterioare.

 

Cei care doresc să se înscrie sunt rugați să transmită dosarul de înscriere (cu toate documentele menţionate pe site-ulşcolii), astfel:

 1. Letric – la secretariatul şcolii
 2. Prin poştă / curier(data limită a poştei – 5.06.2020)
 3. electronic(fiecare document completat, semnat şi scanat şi arhivat zip) la adresa de e-mail a şcolii: alba@isjalba.ro, urmândca ulterior, la începerea noului an şcolar, să depună şi fizic toate documentele trimise electronic

 

NOUTĂȚI ADMITERE CLS IX PASTORALA, IUNIE 2020:

1. Pentru înscrierea la Seminar în perioada 3-5 iunie aveți 2 variante: fie online(LINK INSCRIERE VIRTUALA CLASA 9 ) , fie personal, la secretariatul școlii și va depuneti dosarul.

2. Pentru proba de Religie  NU SE DĂ EXAMEN, ci e recunoașterea mediei mediei de la Religie V-VIII

3.  INTERVIUL/COLOCVIUL se va face on line, conform unei hotărâri aprobate în Consiliul de administrație  și afișat ulterior pe site.

AVEȚI MAI ATAȘAT MAI JOS
– CALENDARUL ADMITERII
-Anexa_3_PROBELE DE APTITUDINI_2020_15_05

Pentru ca dumneavoastră să fiţi informaţi în timp util şi pentru o comunicare eficientă, rugăm persoanele interesate de acest aspect să completeze datele solicitate în linkul pe care il ataşăm, urmând ca noi să luăm legătura cu dumneavoastră, indată ce vom avea noi informaţii din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Precizăm de asemenea că unitatea noastră şcolară respectă prevederile legale în ceea ce priveşte confidenţialitatea datelor personale.

LINK INSCRIERE VIRTUALA CLASA 9

Vă aşteptăm!