Home » Informativ

Arhive pe categorii: Informativ

ANUNȚ candidați admiși la liceu clasa a IX-a

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA

1) În perioada 20-25 iulie 2023, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere.

2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza următoarelor acte:

  DOSAR PLIC CARTONAT

 1. a) cererea de înscriere- se completează în unitatea de învățământ ;
 2. b) certificatul de naştere și carte identitate elev ;
 3. c) adeverinţă cu notele şi media evaluare națională/ media admitere;
 4. d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 5. e) adeverință medicală și fişa medicală și dovada vaccinurilor.
 6. f) certificat deces părinte/părinți (dacă e cazul)
 7. g) certificat handicap, certificat CES (orientare școlară), documente medicale specifice-(dacă e cazul)
 8. h) adeverință doveditoare apartenență etnie (dacă e cazul)
 9. i) hotărâre plasament (dacă e cazul)
 10. j) sentință divorț părinți (dacă e cazul)
 11. k) EXTRAS CONT pe numele elevului deschis la BT  sau BCR pentru burse.

(3) Candidaţii care, în perioada menţionată la alin. (1), nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru a doua etapă de admitere în învățământul liceal de stat.  Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 PROGRAM ÎNSCRIERE

Dosarele cu acte ale candidaților admiși la Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia se depun după următorul program:

ZIUA / DATA INTERVAL ORAR
Sâmbătă, 22.07.2023  10,00-13,30
Joi, vineri și luni  20,21, 24.07.2023 8,00-16,00
Marți,25.07.2022 8,00-11,00

NOTĂ: Candidații vor fi însoțiți de un părinte/tutore în vederea semnării contractului educațional

COMISIA DE ÎNCRIERE LICEU

Proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

https://www.ccdhunedoara.ro/admin/fisiere/00000001496.png

        Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

http://ccdhunedoara.ro/?a=83  Informații proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF

ADMITERE ETAPA A II-A- TEOLOGIE ORTODOXĂ-cls.a IX-a- 2023-2024

Rezultate vocational cls IX – S1

Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia organizează cea de-a II-a etapă a admiterii în învățământul liceal vocațional, clasa a IX-a  – TEOLOGIE PASTORALĂ, după următorul calendar:

31 IULIE – Înscrierea pentru probele de aptitudini, sesiunea a II-a

1-2 AUGUST – Desfăsurarea probelor de aptitudini -Muzica si Religie

3 AUGUST –  Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini

NOTĂ:

 1. Conform legislației, în a doua etapă se pot înscrie următorii elevi:

– elevii care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarul de înscriere în termen.

– elevii care nu au participat sau care au participat în prima etapă de admitere, dar din diferite motive nu au fost repartizați computerizat.

– elevii care sunt nemulțumiți de repartizarea computerizată în învățământul liceal,  pot solicita în scris renunțarea  la locul  pe care au fost repartizați.

Elevii care se încadrează în una din situațiile de mai sus,  se pot înscrie pentru participarea la etapa a II-a a admiterii la Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia.

Detalii găsiti pe pagina principală secțiunea Admitere 2023-2024 liceu